A gyulai Fidesz városépítő programja 2014-2019

Civil ügyek

Az elmúlt négy évben a civil szektorral folytatott rendkívül eredményes együttműködésünk során még láthatóbbá vált, hogy a civil szervezetek szerepe meghatározó a sokszínű, értékteremtő helyi társadalom kialakításában, megerősítésében. 2010 után a civil program megvalósítása segített megerősödni a valódi civil szervezeteknek, amelyek nem politizálnak, nem a politikai hatalom megszerzése, az abból való részesülés a céljuk, hanem fontos társadalmi ügyeket képviselnek és kívánnak győzelemre vinni. A Civil Szolgáltató Központ, a Civil Hét, az Önkormányzati Civil Adatbázis létrehozása, megszervezése mind a civil szektor megerősödését szolgálta. Ezen az úton kívánunk tovább menni, aktív párbeszédet és szoros együttműködést folytatva a gyulai civil szervezetekkel.

Gazdaságfejlesztés

2010 után nem csak új munkahelyek teremtésének segítésére kellett koncentráljunk, hanem sajnos meglévő munkahelyek megmentéséért is küzdenünk kellett. Miután széleskörű összefogással megmentettük a Gyulai Húskombinátot, újabb feladat vár ránk. Az üzem korszerűsítését el kell végezni az elkövetkezendő években a hatékonyabb működés érdekében. A vágást újra kell indítani, újabb munkahelyeket teremtve. Napjainkban mérnöki terveket készíttetünk azért, hogy a következő években a kormány támogatásával megvalósíthassuk húsipari fejlesztési elképzeléseinket.

Az elkerülő út mentén kell kialakítani a Déli Ipari Parkot azért, hogy a gyulai és az ezután városunkba települő vállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak megfelelő új környezetet biztosítsunk. Az itt kiépítendő infrastruktúra, azaz utak, közművek, szükség esetén csarnokok megépítése lehetőséget teremt arra, hogy tovább nőjön városunk gazdasági vonzereje, új lehetőségek álljanak rendelkezésére a munkahelyeket létrehozni kívánó vállalkozásoknak.

A becslések szerint a turizmus nagyjából kétezer embernek biztosít Gyulán megélhetést. A legfontosabb turisztikai vonzerőnk a Gyulai Várfürdő, amelynek fejlesztését folytatni kell a gyulai munkahelyek számának növelése érdekében. Terveink szerint az elkövetkező években a gyógyászat és a sportuszoda fejlesztése kerül a középpontba.

Másik csodálatos vonzereje városunknak a vár. Az Almásy- kastély és parkja most folyó felújítását követően az egész várkert rekonstrukciója a cél, a Szigeterőd-program megvalósítása által. Ennek során egy nagyszabású beruházás keretében visszavezetnénk a vár köré, az egykori várárkokba a Fehér-körös szabályozott vizét az Élővíz-csatornából, a mai kor követelményeinek megfelelő formában bemutatnánk a várkertet egykor védő palánkvárat, megszüntetnénk a várkerten átmenő gépjárműforgalmat, korszerű rendezvénytereket alakítanánk ki a várkertben és új várjátszóteret építenénk, melynek terveit már elkészíttettük. Európai szinten is egyedülálló kulturális-turisztikai attrakció jönne létre Gyulán: folyóvízzel körbevett szigeten együtt volna a gótikus téglavár és az Almásy- kastély, mindez a várfürdő szomszédságában.

A VisitGyulaCard szolgáltatásainak erősítése iránt elkötelezettek vagyunk, hiszen ez is erősíti a helyi gazdaságot.

Turisztikai fejlesztési terveinket a TDM szervezettel együttműködve kívánjuk véglegesíteni.

A helyi vállalkozások továbbra is számíthatnak arra, hogy minden önkormányzati beszerzésnél, megrendelésnél megteremtjük annak a lehetőségét, hogy gyulai vállalkozások is ajánlatot tegyenek, így munkát, megrendelést kapjanak a várostól. E mellett fontosnak tartjuk, hogy a jövőben szorosan együttműködjünk a gyulai vállalkozásokkal innovációs terveik megvalósítása érdekében.

A helyi termékek helyben történő fogyasztásának ösztönzésére irányuló programunkat is folytatni kívánjuk.

A mezőgazdaság helyi gazdaságban játszott jelentős szerepére tekintettel, de figyelemmel a tanyán élő gyulaiak érdekeire is, nagyobb mértékben kívánunk áldozni a külterületi utak karbantartására, amelyhez a hamarosan megalakuló infrastruktúrakezelő egyesület keretében számítunk a gazdák együttműködésére is, hiszen nélkülük ez nem sikerülhet.

Oktatás-nevelés

Városunk nagy értékeként tekintünk a jelenlegi óvodai intézményszerkezetre, azaz arra, hogy majdnem minden városrészben működik óvoda, mindegyik rendelkezik valami plusszal, önálló pedagógiai profillal és családias, barátságos légkörrel. Ezt az intézményszerkezetet meg kell őrizni minden körülmények között.

A korszerű óvodák és iskolák növelik Gyula vonzerejét a fiatal családosok számára, segítenek itthon tartani a gyulai fiatalokat. Folytatni kívánjuk a megkezdett oktatási intézmény-felújítási programunkat, további óvodákat és iskolákat tervezünk korszerűsíteni. A gyulavári Bay Zoltán Általános Iskola és a Széchenyi úti óvoda felújításának és bővítésének engedélyes terveit elkészíttettük, melyet az elkövetkező években meg kívánunk valósítani, csakúgy, mint a Lila Iskola és a Dürer Albert Általános Iskola korszerűsítését. Az óvodai felújítási programunk folytatásaként a Törökzugi Óvoda és a Bajcsy-Zsilinszky úti óvoda rekonstrukcióját kívánjuk az elsők között elvégezni. Megvalósításra vár a Sarkadi úti és a Németvárosi Óvoda játszóudvarának bővítése és tornaszobájának megépítése is a már megvásárolt szomszédos ingatlanokon, de a Románvárosi Óvoda új fenntartója is számíthat együttműködésünkre fejlesztési tervei megvalósítása érdekében.

Intézményi épületek

Növelni kívánjuk az önkormányzati intézmények karbantartására és felújítására fordítható éves keretet. A Családsegítő Központ részére bocsájtott épület felújítása megtörtént 2012-ben, a szociális intézmények felújítását folytatni kívánjuk. Felmérjük az Idősek Nappali Ellátását szolgáló épületek állapotát, előkészítjük a szükségese felújításokat és pályázati forrásokat keresünk azok megvalósítására.

Kerékpárutak

Városunkban sokan járnak kerékpárral és a jövő érdekében növelni is kell a kerékpáros közlekedés arányát. A biciklizés feltételeinek javítása érdekében megterveztettük a teljes gyulai kerékpárút hálózat felújítását és új kerékpárutak építését (pl.: a Nagyváradi úton, Gyulaváriban, a Városerdőre). A következő évek kiemelt feladata e tervek megvalósítása, a meglévő kerékpárutak felújítása és új szakaszok építése.

Út- és járdaépítések, -felújítások

A város minden részén folytatni kívánjuk a járda- és útfelújításokat. Az egyes városrészeket összekötő utakat és a gyűjtőutakat, köztük a Tiborc utca és az Eminescu utca felújítását el kívánjuk végezni az elkészített tervek alapján.